Konuşmacılar


Aslıhan Tokgöz Onaran


Dr. Aslıhan T. Onaran, Attachment Parenting International (API) Kurumu'nun Türkiye Platformu kurucu-lideridir. Uluslararası bir Eğitmen, Doğal Ebeveynlik aktivisti, Şiddetsiz İletişim ve Toplumsal Cinsiyet uzmanı olarak aynı zamanda "Kalpten Bağlı" kitabına dayanan Kalpten Bağlı Ebeveynlik-Attachment Parenting Eğitmen Eğitimi Programı'nın Türkiye koordinatörüdür.

Onaran, 15 yıl boyunca ABD’de bulunan Brown Üniversitesi ve Clark Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve Rhode Island eyaletinde sivil toplum lideri olarak görev yapmış, bu süreçte birçok uluslararası yayını kaleme almış, doğal ebeveynlik ve şiddetsizlik konularına yönelerek Amerika'da ve Türkiye’de pekçok ilke liderlik etmiştir. 2014 sonbaharında Türkiye'ye ailesiyle geri dönmüş ve hemen ardından Uluslararası API (Attachment Parenting International) tarafından akreditasyona hak kazanarak "Doğal Ebeveynlik Türkiye Platformu"nu (2015) hayata geçirmiştir. Aslıhan Onaran’ın Türkiye’de 2015 yılından itibaren sunduğu ebeveyn farkındalık çalışmaları, uluslararası bilimsel araştırmalara konu olmuş, (Almanya’da bir postdoctoral/doktora sonrası araştırmada ve Türkiye’de bir doktora tezinde) sosyal girişimcilik vakası olarak incelenmiştir.

ABD’de ve Türkiye'de önde gelen kurumlardan toplam 4 üniversite diploması olan Dr. Onaran'ın, Boğaziçi Üniversitesi'nde Yabancı Dil Eğitimi lisans (1997) derecesinin ardından, ABD'deki Brown Üniversitesi'nde yüksek lisans ve 'Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları/İletişim Bilimleri/Amerikan Etüdleri/Kültürel Kuram' uzmanlık alanlarında tam burslu multidispliner doktora derecesi bulunmaktadır. Ek olarak, Harvard Üniversitesi ve UC Berkeley’den pozitif psikoloji alanında sertifikaları, yoga-meditasyon eğitmenliği sertifikası, Uluslararası Pearson Eğitmen Eğitmeni sertifikasyonu ve ABD-merkezli Attachment Parenting International Kurumu’ndan onaylı Uluslararası Attachment Parenting Lideri akreditasyonu bulunmaktadır.

Onaran, sunduğu ebeveyn destek çemberlerine ek olarak alandaki uzmanların yayınlarına danışman ve eğitmenlere süpervizör olarak destek sunmakta, kurumsal seminer ve keynote konuşma programlarını sürdürmekte ve alandaki aktivistler ile öncü uzmanlar için adil bir saha açmak hedefiyle kurduğu global konuşmacı temsil topluluğu "Platform Bir"in yöneticiliğini halen sürdürmektedir.


Berna Köker Poljak


Anadolu topraklarının çeşitliliğini yansıtan bir ailenin üçüncü kızı olarak 1971 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Kendini hatırladığı andan itibaren kutsalın anlamı, insan olmanın bilgeliği ve yaşamın döngüleri üzerinde tefekkür ediyor.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Mezunu ve yas üzerine Psikolojik Danışmanlık okuyor. 2018 yılında aldığı ilk Ölüm Doulası (Ölüm Eşlikçiliği) eğitiminden itibaren ölüm ve yas konularıyla ilgili çalışıyor.

Yas ve ölüm alanına hizmet ederken niyeti, kederi ortadan kaldırmadan karşıdaki kişinin duygusal gerçekliğinin ne olduğunu duymaya çalışmak. Bunu tarif edecek kelimelerle buluşmak için alana sembol, metafor, ağıt, dans, şiir veya hikayeler çağırmak, böylelikle acının içinden onu bizlere iletecek görüntüleri, kelimeleri veya hareketleri bulmak.

Kişisel olarak, ölüm ve yasın ömür boyu çırağı olacağı gerçeğine ve yolumuza devam etme gücünü kendi yas dağarcığımızın söyledikleriyle bulacağımıza gönülden inanıyor.


Damla Til Öğüt


Dr. Damla Til Öğüt, Psikoloji ve Sosyoloji alanlarındaki lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde, Klinik Psikoloji alanındaki yüksek lisansını Queen Mary University of London’da, doktora eğitimini ise Florida Institute of Technology’de tamamladı. Türkiye’de, İngiltere’de ve Amerika’da klinik psikolog ve psikoterapist olarak psikiyatri kliniklerinde, halk sağlığı merkezlerinde, okullarda ve üniversitelerin danışmanlık birimlerinde uzun yıllar çalıştı. Klinik pratiği aile içi çatışma, boşanma, ayrılık, kayıp, yas, istismar ve ihmal başta olmak üzere birçok zorlu süreçten geçen çocuklar, gençler ve yetişkinlere destek olmak üzerine yoğunlaşmıştır. Yetişkinlerle yürüttüğü bireysel psikoterapi uygulamalarında hümanistik ekole sırtını dayayarak birey-merkezli bir yaklaşımla çalışmaktadır. Ailelerle sistemik, ilişkisel ve bağ-odaklı bir bakışla çalışmakta ve ebeveyn danışmanlığı vermektedir. Çocuklarla ise oyun terapisi yaklaşımları ve sanat terapisi tekniklerini entegre ederek çalışmaktadır.

Dr. Damla Til Öğüt aynı zamanda akademisyen olarak görev yapmakta ve klinik psikoloji öğrencilerinin ve alandaki terapistlerin gelişim yolculuklarına klinik süpervizör olarak eşlik etmektedir. Uzmanlara ve ailelere yönelik kitapları ve ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. Uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmalarını hem uzmanlar hem de aileler için Türkçe bir kaynağa dönüştürme hedefiyle kaleme aldığı Boşanma ve Ebeveynlik adlı kitabı 2021 yılında Varlık Yayınları’nda basılmıştır. Yeni kitabı Çocuklarla Zor Konular Uzmanlar ve Aileler için Bir Rehber ise bu ay içinde okuyucuyla buluşacaktır.


Oya Mortan Sevi


Doç. Dr. Oya Mortan Sevi, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde Lisans derecesini aldıktan sonra, Klinik Psikoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini tamamlamış, 2021 yılında Klinik Psikoloji bilim alanında Doçent ünvanı almaya hak kazanmıştır. 2006-2018 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi ile Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde psikiyatri poliklinik ve yataklı servislerinde tedavi gören çocuk, ergen ve yetişkinlerle Bilişsel Davranışçı Terapi, Psikodrama ve EMDR teknikleri ile çalışmıştır. 2014-2022 yılları arasında görev yaptığı Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermiştir. Yakın zamanda memleketi İzmir’e dönmüştür ve Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Oya Mortan Sevi’nin Bilişsel Davranış-çı Terapi alanında yaptığı araştırmalar ülkemizde önemli ödüllere layık görülmüş olup çocukluk çağı ruhsal bozuk-lukları ve tedavisi ile ilgili uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makale ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Evlidir ve 6 yaşında bir kız çocuğu annesidir.


Serhat Erönal


1981 doğumlu Serhat Erönal; 1996’da balıklama atlamaya bağlı boynundaki omurları kırıp suda boğulduktan son-ra suni solunum ile hayata döndü ve sonrasında tekerlekli sandalye kavramıyla tanıştığı yepyeni bir hayatı başladı. Kaza sonrasında vücudunda sadece başını ve biraz da kollarını hareket ettirebilir durumdaydı. Omurilik felci ile tanıştıktan sonra binbir zorluklar yaşadı, pek çok deneyim elde etti ve halen devam etmekte olan tedavisinde Türkiye’deki cinci hocalardan, Almanya’daki fizyoterapistlere kadar uzanan bir yolculuğu oldu. Kazadan sonraki 10 yıl boyunca bıkmadan, pes etmeden fizik tedaviler devam etti ve binlerce, hatta yüzbinlerce tekrarın ardından vücudunu tekrar hareket ettirmeye başladı. 2006 yılında artık yürümeye başlamıştı ama başarısız bir ameliyat yüzünden kazadan sonraki 10 yılda harcadığı tüm emeği kaybederek doktor hatası ile bir kez daha felç oldu. Ancak ne olursa olsun Asla Pes Etme mottosu ile hayatla mücadelesine devam etti ve göğsünden aşağıdaki hiçbir kasını kontrol edemediği halde; tekerlekli sandalye kullanıcısı olduğu hayatında 2008 yılından beri araba kullanı-yor, GoKart yarışlarına katılıyor, JetSki’ye biniyor, Aikido yapıyor, Instagram ve Youtube’a içerik üretiyor. Evli olan Erönal aynı zamanda yaşam koçluğu yapıyor. 17 sene boyunca Dijital Medya Ajansını yönetti ve 23 senedir sigorta acenteliği yönetmektedir… Erönal, hayatta olduğu için yaşamaktansa, hayatı yaşıyor ve hayatın tadını çıkarıyor…

KATILMAK İÇİN